slovo dula pochádza z gréčtiny a v preklade znamená „sedieť s niekým”. je to spoločníčka. dula je ako niť vo výšivke, ktorá spája všetky okraje, aby vznikol nádherný obraz.

Foto: Alexandra Šimegová

podpora a pomoc pre tých, ktorí sa lúčia so životom, pre tých, ktorí ich na tejto ceste sprevádzajú a tých, ktorým niekto navždy odišiel

Jana je zdravotná sestra s vyše 20 ročnou praxou. Najviac ju ovplyvnila hospicová starostlivosť. Paliatívna medicína a to ako prebieha naša posledná cesta ju fascinovali natoľko, že sa pod vedením Reverendky Alexandry Derwen Wilson rozhodla pre prácu duly pre umierajúcich. 

Po 16 rokoch strávených na severe Anglicka sa v lete 2019 vrátila spolu so svojou rodinou na rodné Slovensko. V spolupráci s neziskovou organizáciou KOLOBEH ŽIVOTA vznikol aj prvý kurz Duly pre umierajúcich, v ktorom spoločne s Jankou Pitkovou a Andrejkou Tóthovou v lete pôsobila ako lektorka. 

S dulou duše môžete pristúpiť bez obáv ku svojmu strachu a bolesti. Objaviť formy trúchlenia a objaviť príležitosti na transformáciu. Dula duše bude držať s vami priestor. Bude vás sprevádzať pri prekonávaní neznámej cesty.

Táto webstránka je súcitným priestorom, kde nájdete konkrétne rady, ale aj príbehy a priestor na stíšenie.

Môžete si zadarmo stiahnúť knihu a nechať na seba pôsobiť príbehy tých, ktorí už odlišli a tých, ktorí ich sprevádzali. A môžete kontaktovať Janu Gorst, ak cítite, že sprevádzanie dulou by pre vás bola prínosom.

služby

na bolesť sa nedá stopercentne pripraviť. s bolesťou sa učíme žiť. prijímať ju. s každou stratou, s každým odchodom. väčšinu života sa sústredíme na rast, produktivitu, pôžitky, úspech. je prirodzené budovať a rásť, tešiť sa a túžiť. prirodzené je však aj stíšiť sa … neodkladať posledné veci na neurčito.

sprevádzam rodinných príslušníkov, starajúcich sa o umierajúcich príbuzných praktickými radami ako sa starať o milovanú osobu v jej posledných dňoch, sprevádzam ich pri prekonávaní úzkosti, strachu a bolesti. dôverné rozhovory, pozorné počúvanie, rady založené na zdravotníckych skúsenostiach pomáhajú prekonať obdobia, keď sa cítite bezradní.

sprevádzam tých, ktorí odchádzajú a chcú sa pozhovárať s niekým, kto ich vypočuje bez súdenia a falošného súcitu.

sprevádzam trúchliacich pozostalých, ktorí ostali náhle alebo po dlhom boji sami, ktorí majú pocit, že ich život stratil zmysel.

poskytujem podporu a online workshopy pre firmy, pre manažérov spoločností, ktorí chcú poskytnúť svojim zamestnancom podporu po úmrtí kolegu alebo v súvislosti s úmrtím v rodine.

učím a podporujem koučov, zdravotníckych pracovníkov a ostatných záujemcov, ktorí chcú načrieť do hĺbky svojej duše a podporovať svojich klientov, či už v privátnej alebo inštitucionalizovanej liečbe.

online kurz

cesta duly duše

trojmesačný kurz prebieha od 5.10. do 21.12.2022

kurz je určený pre všetkých, ktorí sa lúčia so životom, pre tých, ktorí ich na tejto ceste sprevádzajú a tým, ktorým niekto navždy odišiel. pre tých, ktorým sa so zármutkom po akejkoľvek strate nedarí vysporiadať a ovplyvňuje to ich bežný život. 

o čom kurz je

môžeme mať pochybnosti, či a ako to zvládneme a napriek tomu naplno žiť? dovolíme si otvoriť Pandorinu skrinku a vypustiť „kostlivcov zo skrine“? 

môžeme smútiť, prechádzať si búrkou života, ale nemusíme sa v nej utopiť. strachy nás nemusia paralyzovať, zlomené srdce nemusí zlomiť nás osobne.

druhá polovica roka nás prirodzene podporuje vo vnútornom procese. zasadneme do kruhu, oprieme sa o našich predkov a podporu toho, čo je bez Formy.  Boh, Vesmír, Prírodné zákony, Sila väčšia ako sme my. v bezpečnom priestore budeme zdieľať, a vrstvu po vrstve pomaly zvliekať to, čo má odísť.

témy kurzu

 • vieme čo si prajeme, alebo naopak, ako by sme naopak nechceli odísť?
 • ako začať konverzáciu o ťažkých témach s mojimi blízkymi?
 • čo je to držanie bezpečného priestoru? Ako to prebieha v praxi?
 • neutopím sa v Zármutku, keď túto tému otvorím?
 • posledné priania
 • strach nielen zo smrti
 • fázy umierania
 • druhy Bolesti
 • práca s Emóciami
 • dôstojnosť, úcta, pokora, zármutok
 • informovaný súhlas, komunikácia
 • prítomný okamih, ako sa stretnúť so všetkým v sebe a neutiecť
 • meditácia, dychové cvičenia, zvuk, spev, lament, rozprávanie príbehov, práca cez telo
 • pocta smútku ako prechodový rituál
 • smútok ako vyjadrenie lásky

Kurz je  zostavený tak, aby sme si na všetky kľúčové otázky, ktoré sa pri téme smrti vynárajú, odpovedali najprv sami. Je to 12- týždňový intenzívny proces ponárania sa dovnútra.

cena: 444 eur. V cene je aj ponuka ročného mentoringu.

organizačné informácie

kurz prebieha v uzatvorenej FB skupine, kde sa týždenne stretávame cez Zoome. stretnutia sú nahrávané pre ďalšie hlbšie ponorenie sa do témy. stretnutia v Zoome naživo sú však prínosnejšie, pretože energiu stretnutia tvoria aj osobné zdieľania. týždenne sa venujeme jednej téme a v uzavretej skupine je priestor na podporu, otázky a ďalšie zdieľanie.

napriek tomu, že sa dozviete možno veľa nových informácii, tento kurz je hlavne o osobnej premene. o prežitku a ponore do hĺbky samého seba. kurz je otvorený pre ženy ako aj mužov.

počet účastníkov je limitovaný. Ak cítiš volanie nazrieť do tém Smrti, kontaktuj ma.

bolo, je, bude …

kurz „Dula pre umierajúcich“

4-dňový zážitkovo-vzdelávací kurz pre ľudí, ktorých oslovuje vznešené povolanie sprevádzať ľudí na ich poslednej ceste

kurz vedú:

 • dula pre umierajúcich Jana Gorst,
 • smútková terapeutka Jana Piťková,
 • a zážitková pedagogička Andrea Tóthová.

program sa skladá z praktických i zážitkových aktivít venovaných práci duly pre umierajúcich, narábaniu so zármutkom, zdravej katarzii, technikám uvoľňovania smútku. súčasťou kurzu sú aj rady ako začať robiť kruhy ľudí, kde sa dané techniky môžu používať v liečivých procesoch. každý účastník dostane potvrdenie o absolvovaní a pracovný zošit na 12-mesačnú individuálnu prácu.

aktuálne termíny:

 • 10. – 13.11. 2022, Vyhne, Penzión na Slnečnej stránni
 • 23. – 26. 3. 2023, Praha, Penzión Paťanka

informácie a kontakt: 0904, 513 663, tota@original.sk

kurzy „Dula pre umierajúcich“ realizujem v spolupráci s OZ Kolobeh života

k smrti dobrý festival 4. – 6.11. 2022, Ostrava

Hudba dokáže zázraky, může v nás otevřít změněné stavy vědomí… odemknout hluboké a skryté vnitřní krajiny, může nás přivést do prostoru blaženosti, přijetí, odpuštění a lásky… stačí se uvolnit, vypnout ovládání a s důvěrou se jí odevzdat. Společně, s respektem k vašemu vnitřnímu rytmu, se vydáme do vnitřních krajin, kde vše je možné. Jana provází slovem, Patrik Kee hudbou.

Fotografie: Gabriela Teplická


referencie

máte záujem o stretnutie, rozhovor, spoluprácu?

medzinárodné spolupráce a partnerstvá

spolupracujem s Alexandrou Derewen. pozrite si naše spoločné video a zistite viac o seminári, ktorý budem viesť s Alex a jej teamom. táto spolupráca je obohatením, umožňuje výmenu našich skúseností, čo je dôležité pre moju prácu tu na Slovensku.